Oversikt

Her kan du høre bibelen oppdelt

Dette er "oversikt" siden der alle videoene som er oppdelt i flere deler vises.

Om du vil høre for eksempel Matteus som èn video, gå over til "hør bibelen"

i valgene øverst eller helt nederst på siden.


Matteus 

Johannes

1. Korinterne

Efeserne

1. tessalonikerne

2. Timoteus

Markus

Apostlenes Gjerninger

2. korinterne

Filipperne 

2. tessalonikerne

Hør gjerne på spillelisten der alt avspilles i rekkefølge. 

Lukas

Romerbrevet

Galaterne

Kolosserne

1. Timoteus