Om Lydbibel

1

2

3

4

Gud har sagt han skal ta vare på sitt ord, så derfor kan vi vite at ordet er til å stole på og at vi kan sette vår lit til det som står skrevet.

Når du hører Guds ord, vil du bli fylt av hans hellighet. Så sant du tar det til deg som et lite barn. Når du sier noe til små barn, tror de på det med en gang og det er slik man skal ta alt som står i bibelen. Husk at det kun er voksne som kommer med argumenter og invendinger. La deg heller lede av ordet så du vokser i ånden.

Gud har mange fiender som ønsker å hindre deg i å høre hans ord, Er de fiender av Gud er de også dine fiender, så ikke følg det som kommer fra dem. 

Husk at vi ikke er i fiendeskap med mennesker, men mot ånder, de falne som hele tiden forøker å villede alle. 
Gå derfor hele tiden tilbake til Guds ord. 
For å kunne gjøre det, må du høre det :)

Det hjertet er fylt av, renner munnen over av. Når du har hørt Guds ord mye er det viktig at du forteller noen (eller deg selv) forkynnelse basert på hva du har hørt i Guds ord, så det kan feste seg. Slik maten du spiser går inn og så ut igjen, må Guds ord gå inn og også ut igjen for å få en fullstendig balanse. Slik er det med kroppen og slik er det med ånden. Forkynn ordet for deg selv og for andre så vokser du sammen med Gud.

Hvordan forkynne

for folk rett fra Den Hellige Ånd;

Du kan begynne å øve deg når du er alene. Du kan for eksempel se for deg at du snakker med en person ved siden av deg. Tenk deg at personen gjerne vil høre om og bli kjent med hvem Gud er. Forkynn Guds ord til denne personen, så du åpner deg for å la Gud tale igjennom deg. 


Start med å se for deg hva du vil si til denne personen og si det. Snakk fra hjertet til denne personen du forestiller deg at sitter ved din side.


Tenk og føl på hvilke bibelvers som dukker opp i deg. Gud vil minne deg på bibelvers du kan forkynne om.  La Gud åpenbare for deg hva bibelversene betyr. Gud vil la deg føle hva som kommer fra han mens du snakker.

Alt han sier står det også skrevet om i bibelen.


Sånn kan du sakte la Gud overta hva du forkynner om mens du forkynner.

 Slik at du senere kan gi en forkynnelse rett inn i livet og hjertet til en du forkynner til. For Gud vet hva nettopp den personen trenger å høre. Så du blir minnet på det du har lest i bibelen, for at du skal si og forkynne det til den personen.


For vi mennesker vet sjeldent hva vi skal si, så da er det greit å la Gud veilede med ord og tanker fra hjertet. Men før du forkynner i det virkelige liv, la Gud slippe til ved at du forkynner for deg selv ganske mye først.

Lytt også selv til det du forkynner, for det er Guds ord i ditt hjerte som taler til deg. 


Hvis du merker at du kommer inn på feil spor, finn tilbake til bibelverset du snakket om igjen.

Hvis du vil snakke mer i fritekst kan du fortelle om din første kjærlighet til Gud, den som gjorde at du virkelig forsto og elsker hvem Gud er.


PS; Selv om det går an å si ting i tankene, virker det bedre om du sier det med stemmen når du forkynner for deg selv.