Hør bibelen

Johannes

1. korinterne

Efeserne

1. tessalonikerne

2. Timoteus

Apostlenes Gjerninger

2. korinterne

Filipperne

2. tessalonikerne

Romerbrevet

Galaterne

Kolosserne

1. Timoteus

20191111_194007

Hør gjerne på spillelisten der alt avspilles i rekkefølge.